Pamiętaj, że masz prawo do usunięcia podanych nam w formularzu danych. Aby z niego skorzystać kliknij i przejdź do Polityki przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Santander Bank Polska S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce przetwarzania danych osobowych. Podpowiadamy, jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować, aby ułatwić uregulowanie zobowiązań i dopasować je do Twojej sytuacji finansowej.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych

Wśród nich jest pozyskanie i udostępnienie 120 mld euro zielonego finansowania do roku 2025. Do tego czasu 100% wykorzystywanej przez nas energii będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Celem w dłuższym terminie jest wspomniana już wcześniej zeroemisyjność CO2, oraz aktywne wsparcie klientów – nie tylko finansowaniem, ale również doradztwem i ekspercką wiedzą. Spośród wszystkich wyzwań, które są przed nami, te związane ze zmianami klimatu będą najsilniej warunkować powodzenie przyszłych projektów biznesowych, a także dobrostan nas wszystkich. Maciej Reluga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. O Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.

  1. Tymczasem ubiegły rok był wyjątkowy dla sektora na przestrzeni bardzo wielu lat, a poza tym okresem banki z trudem wypracowały jakiś zysk.
  2. Nasze doświadczenie w promowaniu i wprowadzaniu na rynek nowych produktów oraz posiadana przez nas ekspercka wiedza w tym obszarze będą w przyszłości ważną wartością.
  3. Na koniec marca 2023 roku depozyty klientów wzrosły o 5% w stosunku do końca marca 2022 r.
  4. Wysokie stopy procentowe robią swoje, kredyty podrożały i w związku z tym popyt jest niewielki.
  5. Obecne doświadczenia wskazują, że znacznie przyśpieszy cyfryzacja gospodarki.

Europejski kraj odbiera Polsce inwestycje

Wodą na młyn tych inwestycji, wskazał prezes Santandera, są zmiany klimatyczne, wojna w Ukrainie oraz napięcia pomiędzy USA a Chinami. Polska jest beneficjentem tych zmian, jakie właśnie zachodzą geopolityce. Strumień kapitału, który płynie do naszego kraju dzięki nowemu porządkowi, zdaniem prezesa Gajewskiego, może być jeszcze większy niż obecnie.

Santander chce być najbardziej dochodowym bankiem

We współpracy z Banco Santander pozyskaliśmy finansowanie dla klienta powiązane ze spełnieniem kryteriów społeczno-środowiskowych. Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11.

Odpowiedzialna bankowość

Miejsce w rankingu Forbesa w kategorii „Bank Przyjazny Firmie”. Pomimo nowych wyzwań i trudnego otoczenia nasze długoterminowe cele pozostają niezmienne. Klimat zmienia się coraz szybciej, dlatego mamy coraz mniej czasu, żeby te zmiany powstrzymać. W roku 2022 wzrosło znaczenie transformacji energetycznej oraz odejścia od paliw kopalnych. Te kwestie związane są z globalnym ociepleniem i bezpieczeństwem energetycznym Polski oraz Europy.

Dalsze finansowanie wielkiej inwestycji Azotów stoi pod znakiem zapytania

Prestiżowy międzynarodowy magazyn finansowy Euromoney uznał Santander Bank Polska za „Najlepszy bank w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej” w Europie Środkowo-Wschodniej. W konkursie Awards for Excellence doceniono wsparcie, jakiego udzieliliśmy osobom szukającym w Polsce schronienia w wyniku wojny w Ukrainie. W 2022 roku Santander Bank Polska zdobył po raz drugi 1. Miejsce w kategorii „Złoty Bank – najlepsza wielokanałowa jakość obsługi” w rankingu Pulsu Biznesu „Złoty Bankier”.

Inne wersje językowe

Na koniec czerwca 2023 roku depozyty klientów wzrosły o 9% w stosunku do końca czerwca 2022 r. I wyniosły 201 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 6% do poziomu 111,5 mld zł, biznesowe o 14% do 89 mld zł. Iwona Duda, która szefowała PKOBP przez pierwsze siedem miesięcy ubiegłego roku, otrzymała łącznie 1,1 mln zł.

W roku 2018 BZ WBK zmienił nazwę na Santander Bank Polska SA. Moim zdaniem tak – i było to widać również w WIGBanki w ubiegłym roku. My też byliśmy dużym beneficjentem tego wzrostu. Gratulacje należą się też BFG, który stanął na wysokości zadania i zrealizował Bitcoin (waluta cyfrowa): USD/BTC (BTC = X) to, co obiecał. Jako sektor mieliśmy w tym udział poprzez nasz fundusz SOBK, który w bardzo krytycznym momencie pomógł przeprowadzić proces przymusowej restrukturyzacji Getin Banku. Jest pan zadowolony, że znalazł się inwestor dla Velobanku?

Zeszły rok dla nas, tak jak dla wielu innych firm, był czasem wdrażania elastycznego i hybrydowego modelu pracy, dostosowanego do potrzeb zarówno naszych pracowników, jak i klientów. Chcemy, aby ten nowy model był komfortowy dla naszych pracowników, pomagał im rozwijać się i realizować, jednocześnie niezmiennie gwarantując naszym klientom obsługę na najwyższym poziomie. Aby wesprzeć naszych klientów w trudnym okresie, w naszych systemach umożliwiliśmy wnioskowanie i rozliczanie programu pomocowego – z Tarczy Finansowej PFR 2.0 skorzystało ponad 7,2 tys. – W naszej strategii Total Experience stawiamy na wywoływanie jak najlepszych emocji związanych z bankiem. Wierzymy, że jest to najlepsza droga do tworzenia trwałej rentowności dla akcjonariuszy, doskonałych wyników finansowych i realizacji naszej ambicji bycia najbardziej dochodowym bankiem w Polsce.

Przecież w każdym banku istnieją narzędzia, programy wsparcia dla klientów, którzy mają problemy finansowe. Możemy przesunąć termin spłaty raty Wzrost dochodów mcx kredytowej lub wydłużyć okres kredytowania, żeby zmniejszyć wysokość miesięcznego obciążenia. Mamy 2 mld zł w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Przez 15 lat był partnerem zarządzającym kancelarii prawnej, gdzie między innymi świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym fuzji i przejęć (M&A). Od lat nasze ROE jest o kilka punktów procentowych wyższe niż średnia w sektorze. Jesteśmy dumni z osiągniętych w ubiegłym roku 20 proc., porównujemy się do sektora bankowego z ROE 12 proc. My jednak też przez wiele lat nie zarabialiśmy powyżej kosztu kapitału i jesteśmy świadomi, że obecna rentowność jest tymczasowa. Cykl gospodarczy przestanie nam zaraz pomagać. Festiwal wysokich stóp nie będzie trwał wiecznie.

W sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Lubię stawiać sobie ambitne cele i, nawet jeśli nie zostaną zrealizowane w 100 proc., zawsze w ten sposób osiągnę więcej, niż stawiając sobie cele średnie czy małe. Kiedy przyszedłem do Santandera w 2016 r., miałem marzenie, North-West Financial Forex Broker żeby wypracować okrągły 1 mld EUR zysku. Tymczasem mimo pandemii, wojny w Ukrainie, odpisów na kredyty frankowe, niezbyt przyjaznych dla sektora bankowego regulacji zrealizowaliśmy ten cel w zeszłym roku. Natomiast nie mogę zrozumieć logiki, jaka stoi za tzw. Wakacjami kredytowymi, które – w moim przekonaniu – są niczym innym jak wywłaszczeniem banków.

Z bezpłatnych kursów i stypendiów skorzystało już ponad 95 tys. W 2023 roku planujemy zwiększyć nasze wsparcie i przyznać 12 tys. Prezes zarządu Santander Bank Polska już po raz drugi znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu Forbes „Bankowiec Roku”. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a od maja 2017 r. Członek Komitetu Nominacji oraz Komitetu Wynagrodzeń Santander Bank Polska S.A. Wojciech Skalski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (kierunek Bankowość i Finanse) oraz stypendystą Uniwersytetu w Limerick.

Posiada bogate doświadczenie akademickie w zakresie finansów i bankowości. Andrzej Burliga jest absolwentem Wydziału Matematyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył szkolenia w zakresie zarządzania oraz zarządzania ryzykiem, między innymi INSEAD International Executives Development Programme, LMC Consulting – Lilley Moncrieff Taylor. Jest członkiem stowarzyszenia PRMIA Professional Risk Managers International Association. W 2011 roku Juan de Porras Aguirre dołączył do Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.), a w marcu 2017 roku otrzymał nominację na funkcję Wiceprezesa Zarządu, kierującego Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

W Santander Bank Polska jesteśmy przygotowani do aktywnego wspierania naszych klientów w procesie zmian, które muszą się dokonać w ciągu najbliższych dwóch dekad. Szczególnie w Polsce, gdzie jeszcze w zeszłym roku około 70% energii pochodziło z węgla. Proces transformacji naszej energetyki będzie wymagał wiele wysiłku ze strony firm, ale także wiedzy i sprawnego poruszania się w tej materii ze strony podmiotów finansujących. Nasze doświadczenie w promowaniu i wprowadzaniu na rynek nowych produktów oraz posiadana przez nas ekspercka wiedza w tym obszarze będą w przyszłości ważną wartością. Dlatego jednym z najważniejszych wyzwań dla Santander Bank Polska będzie w najbliższych latach kwestia zielonej agendy – szczególnie pod kątem produktów i zarządzania ryzykiem klimatycznym. W naszym banku poczyniliśmy znaczny postęp w obszarze bankowości korporacyjnej, natomiast uważamy, że jeszcze więcej możemy zrobić w obszarze detalicznym, proponując szerszą gamę rozwiązań związanych z ESG.

Wejście tak dużego inwestora do Velobanku stabilizuje rynek. Stanowi też wyraźny sygnał dla polskiej gospodarki i sektora finansowego, że są gracze, którzy po latach totalnej posuchy inwestują w banki. Ja przygotowuję bank właśnie na okres normalizacji kosztu kredytu. Patrzę w przyszłość przez pryzmat banków z naszej grupy z innych krajów. W strefie euro stopy procentowe są niższe niż u nas, co ma oczywisty wpływ na wyniki banków.

W sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Bardzo ważnym elementem rozwijania naszej agendy odpowiedzialnej bankowości jest kultura organizacyjna. Obejmuje ona misję, wizję oraz wartości, jakimi mamy posługiwać się na co dzień. Stanowi podwaliny strategii odpowiedzialnej bankowości poprzez koncentrację nie tylko na tym, „co robimy”, ale także „w jaki sposób” to robimy. Tworzymy i promujemy różnorodne, włączające, angażujące i elastyczne miejsce pracy. Kontynuujemy prace nad usprawnianiem procesów związanych z uwzględnieniem ryzyk społecznych, środowiskowych i zarządczych, które z biznesowego punktu widzenia odgrywają coraz większą rolę.

Wyemitowaliśmy pierwsze w Polsce zrównoważone dłużne papiery wartościowe o wartości nominalnej 750 mln zł. Pozyskane z emisji środki zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych lub społecznych aktywów (Eligible Green Assets lub Eligible Social Assets). Santander Bank Polska opiera swój kapitał ludzki i intelektualny na pracownikach, którym zapewnia możliwości podnoszenia kompetencji i systematycznie motywuje ich do wymiany wiedzy oraz samokształcenia. Kultura organizacyjna banku została stworzona w oparciu o wartości i standardy etyczne, które budują zaufanie i trwałą lojalność pracowników.

Elektroniczna forma dokumentów i używanie tabletu zamiast kartek pozwoliło znacząco zredukować zużycie papieru. Z tego rozwiązania korzysta już ponad 80 procent klientów Santander Leasing. W ofercie Santander TFI są już dostępne dwa subfundusze, które uwzględniają kryteria ESG w procesie inwestycyjnym.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Wszyscy Członkowie Zarządu Banku spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. W maju 2016 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu Banku Zachodniego WBK.

Moim zdaniem są to rozwiązania spełniające warunki rzeczywistej pomocy tym, którzy jej potrzebują. Wakacje kredytowe i wzmocnienie kapitałowe FWK to są różne zagadnienia. Mój krytycyzm nie oznacza, że nie widzę zasadności wzmocnienia działań funduszu na rzecz tych, którzy są w rzeczywistej potrzebie. W 2022 rok weszliśmy jednak z rosnącą inflacją i cyklem podwyżek stóp procentowych, które mogą spowodować spowolnienie wzrostu gospodarczego. Czynnikiem, który zmienił wszystko, jest wojna w Ukrainie i wszelkie jej konsekwencje np. Dla rynku żywności, surowców energetycznych czy dalszych zaburzeń produkcji i dostaw niektórych towarów.