Zgodnie z rządowym projektem ustawy mającej na celu wsparcie kredytobiorców – który trafił do Sejmu – banki muszą się przygotować, aby od 2023 r. WIRD – wskaźnik to nic innego, jak Warszawski Indeks Rynku Depozytowego, który istnieje od 2019 r. Określa on średnie oprocentowanie transakcji depozytowych zawieranych przez instytucje finansowe, jak również duże przedsiębiorstwa. Jego cechą charakterystyczną jest też to, iż uwzględnia dodatkowo dane z sektora dużych przedsiębiorstw, co sprawia, że w jego przypadku wolumen transakcji depozytowych, a co za tym idzie zasób informacyjny, jest szerszy i nie ogranicza się jedynie do instytucji sektora finansowego.

Czym jest wskaźnik WIRD?

Wskaźnik ten odwołuje się do przeszłości, czyli tego, co było na rynku finansowym. Podobnie jak WIBOR(R), również WIRD jest wskaźnikiem referencyjnym, którego wartość uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Reaguje na zmiany inflacji – niższa oznaczająca spadek cen i stóp procentowych NBP oddziałuje na wysokość wskaźnika WIRD. Jednak nie rośnie on tak szybko wraz ze wzrostem inflacji jak WIBOR(R).

Wskaźniki referencyjne WIRD, WIRF i WRR. Co warto o nich wiedzieć?

Gdyby już dzisiaj zastąpił WIBOR®, osoba spłacająca kredyt o parametrach z naszego przykładu płaciłaby raty niższe o 363 zł. Charakteryzuje się ona niskim wolumenem obrotów, co powoduje, że w niektóre dni nie odbywają się żadne transakcje i wówczas wysokość wskaźnika ustalana jest na podstawie jego wartości z dnia poprzedniego. Pod uwagę jako zamiennika WIBOR® brano także stawkę POLONIA. Jest ona również obliczana dla transakcji niezabezpieczonych depozytów O/N, ale dotyczy wyłącznie rynku międzybankowego i jest wyznaczana przez NBP. Warto tutaj przypomnieć, że rząd od początku wskazywał właśnie na indeksy O/N jako najlepsze alternatywy dla WIBOR®. Wskaźniki overnight oparte są bowiem wyłącznie na rzeczywistych transakcjach zawieranych w ciągu jednego dnia, a więc odzwierciedlają realną sytuację na rynku.

Minda: WIRD, który może zastąpić WIBOR, jest oparty na stopach depozytów overnight

Warto jednak odnotować, że implementacja nowej koncepcji „patrzenia wstecz”, już praktykowanej w przypadku niektórych rynków finansowych, jest procesem wymagającym i wpływać będzie na procesy gospodarcze. Wybórwłaściwego zamiennika dla indeksu WIBOR stanowi jedynie asumpt do rozpoczęciaprac nad jego płynnym zastąpieniem. Mapy drogowej, w której ustanowiony zostanie harmonogram działańzmierzających do faktycznego zastąpienia wskaźnika. Jak zapowiedziano, Komitetopublikuje wkrótce standardy stosowania nowego wskaźnika RFR (risk-free-rate) wproduktach bankowych, leasingowych i faktoringowych oraz instrumentachfinansowych. Stąd, obecnie duży wpływ na WIBOR mają oczekiwania co do wysokości stóp procentowych czy inflacji w terminie 3, czy 6 miesięcy.

Wskaźnik WIRON zajmie miejsce WIBOR-u w 2024 roku

Dla nowych umów na kredyty hipoteczne ma być ustalony tzw. Wskaźnik alternatywny – wyznaczyć ma go GPW Benchmark, bez udziału Ministra Finansów. WIRD od 2023 roku zostanie zamiennikiem dla stawki WIBOR® i będzie zastosowany w obecnych umowach kredytowych. Dziś poznamy pierwszą rynkową wycenę WIRD, stawki, która ma ulżyć spłacającym kredyty. Czy tak się stanie i jakie dodatkowe skutki wydoła ta zmiana w gospodarce? W komunikacie podano, że określenie horyzontu czasowego zamiany wskaźników na rok 2023 przyspieszyło realizację scenariusza zastąpienia wskaźnika WIBOR.

Tym razem franki tak bardzo nie zaszkodziły. Rekordowy zysk czołowego banku

Najważniejsze strumienie projektowe to te, w ramach których toczą się prace związane przede wszystkim z opracowaniem nowego wskaźnika, przystosowaniem systemów rozliczeń i obrotu oraz tabel odsetkowych do nowego rodzaju wskaźnika referencyjnego. Przypomnijmy, że 7 lipca 2022 została uchwalona, a 29 lipca weszła w życie, Ustawa o finansowaniu społecznościowym firm i wspieraniu pożyczkobiorców. Paragrafy określające możliwość zaprzestania wyznaczania i stosowania wskaźnika WIBOR. W następstwie jej Beaxy Overview: Function and Efficiency ogłoszenia, Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 13 lipca powołała Narodową Grupę Roboczą ds. Trzecim elementem, który wynika z analizy danych i porównania przebiegu indeksów transakcyjnych GPWB jest fakt, że indeksy oparte na danych dot. Depozytów niezabezpieczonych, czyli WIRD i WIRF, charakteryzuje wyraźnie niższy średni poziom wartości w porównaniu do Stawki referencyjnej POLONIA, podczas gdy indeks WRR charakteryzuje się średnim poziomem zbliżonym do Stawki opracowywanej przez bank centralny.

Największe miasta w Polsce. Gdzie mieszka najwięcej Polaków? [RANKING]

Z uwagi na fakt, że w Polsce panuje inflacja galopująca, a ekonomiści nie mają dla nas pozytywnych informacji co do szczytu inflacyjnego oraz potencjalnego spadku tempa wzrostu cen, można spodziewać się, że prognozy dla WIBOR(R)u też nie są optymistyczne. Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów w jakie wpadła Twoja firma. Założenia europejskiego rozporządzenia BMR są takie, że WIRON i WIBOR® powinny przyjmować podobne wartości. Minimum wolumenowe jest określone na poziomie 1 mln zł. Maksimum wolumenowe jest corocznie aktualizowane w celu – jak jest napisane na stronie GPW Benchmark – utrzymania adekwatności w stosunku do tendencji rynkowych (w 2022 r. maksimum wolumenowe wynosiło 2 mld zł). Na jej podstawie opracowane będą kamienie milowe działań, dzięki którym Komitet Sterujący, jak i KNF, który nadzoruje cały proces, będą mogły oceniać, czy proces przebiega zgodnie z planem.

Bieżące konsultacje nie dotyczą sposobu kreowania krzywej terminowej, czyli sposobu wyznaczania wartości wskaźnika referencyjnego dla terminów 1M, 3M czy 6M. Dokument prezentuje jednak kilka kluczowych elementów związanych z budowaniem takich indeksów w oparciu o metodykę odmienną w stosunku do koncepcji wskaźników typu IBOR. Spośród opracowanych i proponowanych przez GPW Benchmark wskaźnikówreferencyjnych mających potencjalnie zastąpić WIBOR, tj. W przypadku WIBOR-u dla depozytów overnight (rodzaj krótkoterminowych depozytów zakładanych na jeden dzień) wynosi obecnie 5,05 proc., zaś stawka WIRD jest na poziomie 4,68 proc.

Ponadto zamiennik powinien mieć dostosowaną strukturę terminową – czyli indeks O/N musi zostać rozszerzony o możliwość wykreowania wartości terminowej. Klienci starający się o kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim od 26 czerwca 2023 roku mogą wybrać zobowiązanie z oprocentowaniem zmiennym opartym na wskaźniku referencyjnym WIRON 1M stopa składana. Oprocentowanie składa się z dwóch elementów, mianowicie marży bankowej i wskaźnika WIRON 1M.

Polscy mikro-, mali i średni przedsiębiorcy nie lubią się zadłużać. Alternatywą dla kredytów i pożyczek z banków mogą być w ich przypadku finansowane ze środków unijnych pożyczki przeznaczone dla przedsiębiorstw z poszczególnych regionów kraju. – A więc mamy różnicę między najwyższym WIBOR-em a najniższym WIRD-em na poziomie pkt. – powiedział w środę szef GPW Benchmark, Zbigniew Minda. Z naszych wyliczeń wynika, że najkorzystniejszy dla kredytobiorców byłby wskaźnik WIRD.

1 września 2022 roku spośród pozostałych wskaźników, jakie są obliczane i publikowane przez GPW Benchmark, został wybrany WIRD, czyli Warszawski Indeks Rynku Depozytowego. Warszawski sąd uznał, że firma, która narzuciła hostessie grafik, służbowy strój i sposób wykonywania obowiązków, w rzeczywistości zatrudniała ją na stałe, a nie na zleceniu. A to oznacza, że powinna zapewnić jej odpowiednią umowę.

Z tego powodu raty kredytów obliczane na podstawie nowego wskaźnika nie powinny różnić się w znaczący sposób od tych, które są naliczane obecnie na bazie wskaźnika WIBOR®. Jak to oprocentowanie kształtuje się w rzeczywistości? Przyjrzyjmy się kredytowi ze wskaźnikiem WIRON w ING Banku Śląskim i kredytowi w PKO BP ze wskaźnikiem WIBOR. Niezależnie od tego, jaka metoda zostanie wypracowana, musi ona uwzględniać tzw. Spread korygujący, tak aby nowy wskaźnik uwzględniał fakt, że WIRD jest stawką jednodniową, a ma być podstawą liczenia odsetek np. Dla kredytów mieszkaniowych opartych dotychczas na stawce terminowej, 3 lub 6 miesięcznej.

Z tym że wskaźnik SARON wskazany przez KE został uzupełniony o tzw. Istnieje też szansa, że spread nie będzie duży, ponieważ rząd chce, aby uwzględniał on odpowiednio długi okres, w którym występowały znacznie mniejsze różnice między wysokością WIBOR® a innymi wskaźnikami. Zgodnie z unijnymi regulacjami rząd przy jego wprowadzeniu będzie musiał bowiem zastosować tzw. Spread korygujący (kompensacyjny), który sprawi, że ekonomiczna wartość umów kredytowych pozostanie na podobnym poziomie jak wcześniej.

  1. – WIBOR, chociaż był powiązany z danymi transakcyjnymi, to częściowo opiera się na deklaracjach banków – mówił Marek Dietl.
  2. Alternatywą dla kredytów i pożyczek z banków mogą być w ich przypadku finansowane ze środków unijnych pożyczki przeznaczone dla przedsiębiorstw z poszczególnych regionów kraju.
  3. Następny ważny krok na osi czasu to harmonogram reformy, czyli tzw.
  4. Reformy wskaźników referencyjnych, która rekomendowała zastąpienie wskaźnika WIBOR® wskaźnikiem WIRON.
  5. Wybórwłaściwego zamiennika dla indeksu WIBOR stanowi jedynie asumpt do rozpoczęciaprac nad jego płynnym zastąpieniem.

Zdaniem prezesa Giełdy Papierów Wartościowych Marka Dietla, opracowanie wskaźnika WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego), to jedna z największych zmian na polskim rynku finansowym w ostatniej dekadzie. Nie musi jednak oznaczać ulgi dla obecnych kredytobiorców. Niemniej, myśląc przyszłościowo, to wskaźnik WIRD reaguje z opóźnieniem np. Kiedy ceny rosną, to taka jego cecha jest korzystna dla kredytobiorców, bo ich raty rosną wolniej niż stopa inflacji. Jeśli jednak sytuacja się odwróci, a zgodnie z zasadami ekonomii kiedyś musi to nastąpić, to WIRD równie wolno będzie reagował na obniżanie inflacji. Czy zamiana wskaźnika WIBOR(R) na WIRD będzie krokiem w dobrą stronę dla kredytobiorców?

Przeciętnego wynagrodzenia – poinformowało PAP Biznes biuro prasowe resortu. Jednocześnie MRPiPS zastrzegło, że wybór danej wartości referencyjnej i jej poziomu nie oznacza, że minimalne wynagrodzenie musi być jej równe. Amerykańskie ostrzeżenia dotyczące odcięcia chińskich banków od rynku USA okazują się o wiele skuteczniejsze, aniżeli zapewnienia Putina, że „handel z Chinami jest chroniony przed wpływami zewnętrznymi”.

Zamiana wskaźnika referencyjnego WIBOR® na indeks WIRON nie będzie do końca aż tak korzystna dla kredytobiorców. Jak powiedział szef GPW, Marek Dietl, w programie In Business, WIRON zgodnie z europejskim prawem nie powinien odbiegać od WIBOR-u. W tym czasie prawdopodobnie w dalszym ciągu publikowany będzie zarówno WIBOR, jak i WIRD. Ten pierwszy będzie systematycznie wygaszany, w taki sposób, aby ekspozycja na rynku stopniowo się zmniejszała ze względu na to, że nowe produkty będą oparte wyłącznie na nowym wskaźniku.

– Powinniśmy trudną sytuację przekuwać na naszą korzyść, choć aktywa złotowe nie są w cenie – mówił Marek Dietl. Jak przekonuje prezes GPW przed nami najważniejsza zmiana na polskim rynku finansowym od Dolar pozostaje stabilny na tle spadku innych głównych walut co najmniej dekady. Dzięki temu zmniejszy się pole do nadużyć, czego dowodzą międzynarodowe doświadczenia. – W Londynie stawki LIBOR były ustalone przez największe banki i dochodziło do manipulacji.

– Jestem zwolennikiem funduszu wspierającego szczególnie poszkodowanych kredytobiorców. Ten fundusz istnieje, ale powinien być bardziej dostępny – ocenił. Szef warszawskiego parkietu Marek Dietl przypomniał w programie In Business, że WIRD zgodnie z europejskim prawem nie powinien odbiegać od WIBOR. – Założenie europejskiego rozporządzenia BMR jest takie, że to powinno być dokładnie to samo.

Stawka WIRD obliczana jest jako średnia stopa procentowa ważona wolumenem i szacowana na podstawie wszystkich transakcji na rynku międzybankowym w danym dniu, przy czym odcinane jest po 25% z każdej stron rozkładu poziomu stóp, tj. Warto dodać, że minimalna wartość transakcji, która zaliczana będzie do kalkulacji WIRD to 1 mln zł. Inflacjaoraz stale rosnące stopy procentowe nie stanowiły więc bezpośredniej przyczynypodjęcia działań mających na celu zastąpienie wskaźnika WIBOR. Bez wątpieniastały się jednak przyczynkiem do przyspieszenia prac nad przyjęciem nowegorozwiązania. GPW Benchmark, jako podmiot administrujący wskaźnikamireferencyjnymi w rozumieniu Rozporządzenia BMR rozpoczął już w 2018 roku pracęnad opracowaniem propozycji nowych wskaźników referencyjnych. Efektem działańGPW Benchmark było opracowanie trzech propozycji wskaźników – WarszawskiegoIndeksu Rynku Finansowego (WIRF), Warszawskiego Indeks Rynku Depozytowego(WIRD) oraz Warsaw Repo Rate (WRR), które następnie zostały poddane konsultacjiz rynkiem.

Jednocześnie na podstawie ustaleń NGR toczyć się będą prace dostosowawcze zgodnie z przyjętym harmonogramem, przede wszystkim pośród banków, jak i innych instytucji finansowych mających w swojej ofercie produkty oparte o WIBOR. Jest to indeks oparty na rzeczywistych transakcjach, co zgodnie z Regulacją BMR było jednym z celów przeprowadzanych na jej podstawie reform wskaźników referencyjnych. Chodziło o wyeliminowanie uznaniowości i bazowania na stawkach depozytowych, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistych transakcjach, a są jedynie stawkami, po których teoretycznie bank je kwotujący byłby gotów zawrzeć transakcje. Dzięki zmianie w podejściu i bazowaniu na realnych danych dotyczących realnych transakcji, istotnemu zmniejszeniu uległo ryzyko manipulacji.

Pod uwagę brane są stawki overnight z danego okresu, następnie obliczany jest procent składany z poszczególnych dni. Reforma nabiera tempa, dotychczasowe działania zostały podjęte zgodnie z planem (ustawa umożliwiająca reformę, powołanie Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźnika Referencyjnego oraz wybór nowego wskaźnika). Następny ważny krok na osi czasu to harmonogram reformy, czyli tzw. Mapa drogowa, która zgodnie z informacją przekazaną przez Aleksandrę Bluj, wiceprezesa GPW Benchmark – będzie prawdopodobnie opublikowany przed końcem września br. Wtedy poznamy szczegóły prac przy podziale na podzespoły NGR i zakładany czas ich realizacji.